Skip to main content
klik om in te zoomen

Het Domein

Waar komt De Boe vandaan? Halverwege de 17e eeuw wordt al melding gemaakt van de plek De Boe. In de middeleeuwen werd de la boe gebruikt voor alles wat van hout of uit hout vervaardigd was. En nog altijd wordt in woordenboeken het woord boe vertaald als houten schuur. Onze boe was vroeger het tuinmanshuisje van Huis der Boede. De zes hectare land om de boerderij maakte vroeger onderdeel uit van de Franse en Engelse tuinen van het landgoed.